חשיפת שחיתות שלטונית

תוצאות חיפוש עבור מכון התקנים הישראלי

1. בכירי משטרת ישראל משקרים בעניין אכיפת מהירות באמצעות ממל"ז ממלז ••••
ניצב יעקב רז וסנ"צ יחיאל בן יאיר מוליכים שולל את וועדות הכנסת...
...מצגי שווא באתר האינטרנט של משטרת ישראל

אינג' תדי הופמן, שמשטרת ישראל הביאה כעד מומחה
העיד בבית משפט כי ניהל מעבדה במכון התקנים.
  ...העד הודה בעובדה שלא היה מומחה לעניין תו תקן: " תו תקן זה תהליך שאני לא מומחה לגביו."

כבוד השופט אביטל חן קבע בהחלטת ביניים:
"התשובה לא נמצאת בתחום מומחיותו של העד."
  ...לו היה לממל"ז תו תקן משטרת ישראל הייתה מציגה אותו זה מכבר.
וגם אם בעתיד יוצג תו תקן, דבר המוטל בספק הרי שלא יהיה תקף לגבי מכשיר שהופעל בעת שלא היה לו תו תקן....
http://cafe.themarker.com/blog/147076/?tagid=10588&tag=%E2%80%B2%D7%9E%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%AA%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C

2. דוברת מכון התקנים אינה עונה ••••

דוברת מכון התקנים סרבה להשיב לשאלותיו של עד מומחה בנושא מד מהירות לייזר בשימוש משטרת ישראל. להלן מכתב הפנייה של המומחה אשר לא קבל מענה...
  ...דוברת מכון התקנים הישראלי רחוב חיים לבנון 42 תל אביב 69977
ג.נ.,
הנדון: תו תקן למד מהירות לייזר (ממל"ז) הנמצא בשימוש משטרת ישראל
1. אני משמש כיועץ בנושאים טכנולוגיים שונים ומשמש כעד מומחה בבתי משפט בישראל. ... ...
למיטב ידיעתי המכשיר הנ"ל לא קיבל תו תקן של מכון התקנים הישראלי הישראלי.
שכן, בכל ארבעת מכשירי ממל"ז שבחנתי עד כה לא היה כל סימון של מכון התקנים הישראלי , אשר יכול היה להעיד על כך כי מכון התקנים הישראלי בחן...
  ...אשר דנו בעניין הכשרת הממל"ז ע"י מכון התקנים הישראלי הישראלי, כדלקמן:
א. בתאריך 22/2/2000 התכנסה הוועדה לפניות הציבור. בין היתר נרשם בפרוטוקול כלהלן:...
http://stop-abuse.net/LTI2020/dov1.htm

3. ממל"ז ממל"ז אקדח הלייזר לא נועד להלחם בתאונות דרכים •••
סקירה עיתונאית, משפטית וטכנית על אמינות המדידה באמצעות מד מהירות לייזר (ממלז) המשמש לאכיפת מהירות ונחשב כמכשיר אמין - מדוע הבעייה האמיתית טרם...
  אולי קבלתם תשובה מהדוברת של מכון התקנים הישראלי? לו הייתה לכם "ביצת זהב" המכניסה לכיסכם כסף קל, ההייתם מוותרים עליה? כמוכם גם המדינה. אין כל...
http://stop-abuse.net/LTI2020/Marksman.htm

4. מכמונת מהירות לייזר - השופט אביטל חן פסק: הממל"ז אמין •••
ביהמ"ש: מכשיר הלייזר למדידת מהירות כלי רכב אמין - בתנאי שמפעיליו מבצעים הוראות היצרן - אבל ביהמ"ש התעלם מהעובדה שהוראות המשטרה אינן תואמות את הוראות...
  ...להשתמש במכשיר לפני כ-10 שנים מבלי לקבל חוות דעת מקיפה ויסודית ממכון מסודר (מכון התקנים הישראלי או הטכניון) ולבצע אלפי ניסויים תוך שיתוף נציג מלשכת עוה"ד או...
  ...פסק הדין ניתן בהתבסס על פסיקות בתי המשפט בארה"ב, על 1,200 בדיקות שערך מכון התקנים הישראלי ו-1,000 בדיקות נוספות שנערכו במסגרת הניסוי אותו ערך בית המשפט....
http://stop-abuse.net/LTI2020/globes_AH.htm

© דורון טל תגובות של דורון טל למאמרי מחלקה ראשונה מכתבו של דורון טל לועדה לבחירת שופטים | עמותת אומ"ץ